e martë, 7 tetor 2008

Sekreti i një martesë të lumtur

Sekreti i një martesë të lumtur nuk është të gjesh personin e duhur, por të jesh person i duhur!

Një familje mund të jetë e sukseshme vetem në qoftë se reflekton qëllimet origjinale të Perëndisë për të.

Vetem prania e Zotit tonë Jezus mund ti bëj këto parime fleksibël, të gjalla dhevti ripërtërijë marrëdhëniet tona në familje. Ja pse ne duhet të lutemi çdo ditë për praninë e Tij në jetët tona.

Dashuria më e madhe e Zotit ndaj njërëzve u tregua në sakrificën e Jezusit.
Për shkak të sakrificës së Jezusit kisha u krijua.
Krishti dhe kisha kanë një lidhje më të fortë dhe të shenjtë seç ka qënë ndonjeherë ndërmjet njëriut dhe Zotit.

Detyra e burrit dhe gruas është të jenë simbol i unitetit të Krishtit me kishën dhe të tregojnë sakrificën, besnikerinë dhe përkushtimin.

Efesianëve 5:31-32 31 "Prandaj njeriu do të lërë babanë e vet dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm". 32 Ky mister është i madh; tani unë e them në lidhjen me Krishtin dhe me kishën.


Familja i përket ZOTIT sepse Ai e krijoi atë, dhe vendosi
•Strukturën e brendshme,
•Detyrat &
•Qëllimet e saj.

Sekreti i një familje të lumtur është shumë e thjesht – forconi marrëdhënien me Jezusin që mund të ndjeni Atë, studioni fjalën dhe praktikoni parimet e Tij.


Lëjoni Jezusin të drejtoj anijen e familjes suaj!

Nuk ka komente:

Mirë së erdhet!

Ne lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të Tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore. (Kol.1:9)