e martë, 7 tetor 2008

Qëllimet Biblike për një martesë të krishterë

Zanafilla 2:18 Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm; unë do t'i bëj një ndihmë që i leverdis".

A Kjo është gjëja e parë që Zoti tha që nuk është mirë.
B Adami nuk ankohet se është vetëm.
C Gjithë pjesa tjetër e krijesave janë krijuar në çift.
D Natyrisht njeriu ndjehet i vetmuar i mungon plotësia.
E Ai është krijuar të jetojë në miqësi dhe në shoqëri.

Malakia 2:14 Megjithatë ju thoni: "Përse?" Sepse Zoti është dëshmitar midis teje dhe bashkëshortes së rinisë sate, ndaj së cilës je sjellë me pabesi, ndonëse ajo është shoqja jote dhe bashkëshorte e besëlidhjes sate.

Predikuesit 4:10 Në fakt në se rrëzohen, njeri ngre tjetrin; por mjerë ai që është vetëm dhe rrëzohet, sepse nuk ka njeri që ta ngrejë!

Cili është përkufizimi i Zotit për martesën?

Marrëdhënia personale
Zanafilla 2:24 Për këtë arsye njeriu do të braktisë babanë dhe nënën e tij
Kjo do të thotë NDARJA

Marrëdhënie jetëgjatë
Zanafilla 2:24 Njeriu... do të bashkohet me gruan e tij
Kjo do të thotë Qëndrueshmëri

Marrëdhënia e vetme midis një burri dhe një gruaje.
Zanafilla 2:24 dhe do të jenë një mish i vetëm.
Kjo do të thotë BASHKIMI

Marrëdhënie intime midis burrit dhe gruas.
Zanafilla 2:25 Dhe burri e gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj.
Kjo do të thotë INTIMITET

Zanafilla 2:24-25 24 Për këtë arsye njeriu do të braktisë babanë dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe do të jenë një mish i vetëm. 25 Dhe burri e gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj.

Këto vargje është cituar 4 here :
Mateu 19:3-5; Marku 10:5-9; 1 Korintasve 6:16; Efesianëve 5:28-31

A ‘njeriu do të lërë babanë e vet dhe nënën e vet’ – Ju duhet të ndaheni nga prindërit
@ GJEOGRAFIKISHT
@ EKONOMIKISHT
@ PSIKOLOGJIKISHT

Kështu, të lësh prindërit do të thotë:
1) Të ndryshosh sa më shpejt pozicionin tënd gjeografik, vendbanimin, jo të braktisësh prindërit.
2) Të jesh i pavarur emocionalisht dhe ekonomikisht.
3) Të krijosh marrëdhënie midis jush dhe prindërve tuaj marrëdhënie prej të rriturish.
4) Të pranoni që tani më i rëndësishëm është opinioni i bashkshortëve tuaj.
5) Dashuria, vlerësimi etj duhet të vijnë më përpara nga bashkshortët tuaj.
6) Marrëdhënia midis burrit dhe gruas duhet të ketë prioritet mbi çdo marrëdhënie tjetër.

B ‘dhe do të bashkohet me gruan e vet,’
Bashkim ose marrëdhënie e përjetshme.
Zoti kurrë nuk e ka planifikuar divorcin.

Marku 10:5-6 Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: "Për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj ai e shkroi atë rregull; por në fillim të krijimit, Perëndia i bëri mashkull e femër.
Në Malakia 2:16 Zoti thotë: ‘Unë e urrej divorcin.’

1) Bashkim = ‘Ngjitje’.
2) Martesa zgjat përgjithmonë. Të bashkuar deri në vdekje. Romakëve 7:2 Sepse gruaja e martuar është e lidhur nga ligji me burrin deri sa ai rron, por, po i vdiq burri, lirohet nga ligji i burrit.

3) Divorci ose ndarja nuk është një zgjidhje. Mateu 19:5 Dhe tha: "Për këtë arsye njeriu do ta lërë babanë dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet; dhe të dy do të jenë një mish i vetëm". Dhe kështu ata nuk janë më dy, por një mish i vetëm; prandaj atë që Perëndia ka bashkuar, njeriu të mos e ndajë".

4) Baza e një martese të fortë është përkushtimi jo ndjenja.

”Gruja premton të jetë besnike edhe nëse burri humbet të gjitha flokët, ose të kishte një gungë në kurriz ose të kishte humbur shikimin; dhe sikur ai të humbte shëndetin, punën, paratë, paraqitjen; dhe nëse dikush tjetër do të dukej më tërheqës.”

“Burri premton të jetë besnik edhe nese gruaja humbet bukurinë e saj, nese ajo nuk ishte aq e regullt dhe e bindur si do të dëshironte ai, edhe pse ajo nuk i përmbush të gjitha dëshirat e tij seksuale, nese ajo shpenzon para pa u menduar dhe do të ishte një guzhinjere e keqe.”

“Martesa do të thotë që burri dhe gruaja fillojnë një marrëdhenien për të cilën ata të dy marrin përgjegjësi të plotë dhe do ti qendrojnë të përkushtuar njëri-tjetrit pa pasur rëndësi problemet që mund të përballojnë.”

5) Sipas Zotit martesë do të thotë që njërëzit e dinë që do të kenë probleme për të cilat ata do t’u duhet të bisedoj sebashku; atyre do të duhet të kërkojnë ndihmën e Zotit për t’i zgjidhur ato dhe jo të largohen nga to. Nuk ka kthim mbrapa. Ata janë përkushtuar njëri-tjetrit përgjithmonë. Ata duhet të bashkoj me njëri-tjetrin sot, nesër dhe deri në fund të jetës.

C Zanafilla 2:24-25 ‘dhe do të jenë një mish i vetëm. Dhe burri e gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj.’
Marrëdhënie e vetme.

Dy bëhen një .
Të bëhesh një është më shumë se sa një bashkim.
Edhe pse është më shumë së afërsi fizike, do të thotë gjithashtu ndërlidhje seksuale.
‘Zoti kurrë nuk na ka thënë të kemi turp nga seksi në martesë!’

‘të njihesh’ do të thotë edhe ‘respekt i thellë’.

Zanafilla 4:1 Por Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjiz
Mateu 1:24 Dhe Jozefi, ... e mori pranë vetës gruan e tij; por ai nuk e njohu, derisa ajo lindi djalin e saj të parëlindur, të cilit ia vuri emrin Jezus.

Të braktisësh, të bashkohësh dhe të njihesh me njëri-tjetrin do të thotë të bëhesh me një identitet të ri, kur dy individ bëhen një – të bashkuar në:
@ mëndje,
@ zemër,
@ trup
@ dhe frymë.

Efezianët 5:31-32 31 "Prandaj njeriu do të lërë babanë e vet dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm". 32 Ky mister është i madh; tani unë e them në lidhjen me Krishtin dhe me kishën.

1) ‘Të bëhesh një mish’ është një proçes që zgjat gjithë jetën jo vetem për ceremonin e dasmës.
2) Nuk ka më dy njërëz të veçuar por ata janë bërë një.
3) Zemërgjerësi – dy njërëz përmbushin dëtyrën për partnërin. 1 Korintasve 7:3-4 Burri le të kryejë detyrën martesore ndaj gruas, po ashtu edhe gruaja ndaj burrit.Gruaja nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por burri; gjithashtu burri nuk ka pushtet mbi trupin e vet, por gruaja.
4) Kjo lojë marrëdhënie e bën martesën harmonike.
5) Hebrenjt 13:4 Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer
6) Martesë do të thotë përkushtim të plotë dhe të ndash me njëri-tjetrin deri në vdekje.
7) Duhet të ndajmë gjithçka – ëndrat, shpresat, trishtimet, mendimet, dëshirat, sukseset dhe deshtimet.

D Zanafilla 2:25 Dhe burri e gruaja e tij ishin që të dy lakuriq dhe nuk kishin turp prej kësaj.
Kjo nuk është një apelim për lakuriqësi publike!
Adam ishte i vetmi burrë që pa Even lakuriq dhe Eva ishtë e vetmja grua që pa Adamin lakuriq. Kjo ndodhi para se të vinte në mëkat

Zanafilla 3:7,21 Atëherë iu hapën sytë të dyve dhe e panë që ishin lakuriq; kështu ata qepën gjethe fiku dhe bënë breza për t'u mbuluar. Pastaj Zoti Perëndi i bëri Adamit dhe gruas së tij tunika prej lëkure dhe i veshi.

Shohim që:
1) Ata ishin të vetmi njërëz;
2) Ata të dy ishin lakuriq por nuk ndjenë asnjë turp nga njëri-tjetri;
3) Sundonte ndeshmëri plotë.

Zanafilla 2:18
Pastaj Zoti Perëndi tha: "Nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm;

Zoti tha që martesa ishte shumë e mirë.

Qëllimi i martesës ishte miqësia e gruas me burrin. Ata u krijuan si partnera për të kënaqur njëri-tjetrin.

Nuk ka komente:

Mirë së erdhet!

Ne lutemi për ju dhe të kërkojmë që të mbusheni me njohjen e vullnetit të Tij me çdo urtësi dhe mënçuri frymërore. (Kol.1:9)